Consultancy

Ons vakgebied is dienstverlening, wat soms wel eens wordt vertaald naar service management. Onze consultants zijn hierin gespecialiseerd en streven naar Service Excellence bij ieder traject dat we starten.

 

Een greep uit onze diensten

We doen eigenlijk alles binnen dit vakgebied en onze focus ligt op het tactisch en strategisch niveau. Vanuit deze posities zijn we het beste in staat de veranderingen door te voeren die nodig zijn om eerst een solide basis te leggen waarbij de dienstverlening meetbaar optimaal verloopt en vervolgens de stappen te zetten om directe meerwaarde te leveren aan de organisatie.
Om een idee te geven wat we exact doen, een greep uit de rollen die we regelmatig vervullen:

Incident manager

Pim van der Biezen

Teveel openstaande meldingen? Geen inzicht in de pijnpunten van je dienstverlening? Medewerkers die iedere dag weer brandjes blussen maar nooit aan brandpreventie toekomen? Dit zijn precies de vraagstukken die wij kunnen wegnemen. Door effectief gebruik te maken van de aanwezige service management tooling creëren we snel inzicht in de huidige situatie. Vervolgens zijn wij in zeer korte tijd in staat medewerkers te helpen zichzelf te ontwikkelen zodat wij rust in het werk kunnen krijgen en de tijd beter kunnen besteden.

Pim van der Biezen – Incident manager

Pim heeft bij verschillende organisaties de rol van incident manager vervult. Hij heeft ervaring binnen zowel facilitaire als ICT organisaties en weet deze afdelingen vaak effectief samen te laten werken.

 

Change manager

Jeroen Meijer

Veel organisaties hebben er moeite mee voorspelbare dienstverlening te leveren. Doordat mensen in hun dagelijks leven wél gewend zijn exacte levertijden te krijgen en concrete afspraken te kunnen maken raken ze hierdoor het vertrouwen kwijt in de ondersteunende organisatie. Dit vertrouwen wordt door Delftware hersteld door juist hieraan te werken. Door stapsgewijs te werken aan realistische afspraken en dezesteeds iets ambitieuzer te maken weten we de klanten weer voor ons te winnen en de klanttevredenheid dramatisch te verhogen.

Jeroen Meijer – Change manager

Jeroen heeft veel ervaring opgedaan als change manager binnen de overheid en in de financiële sector. Hij weet als geen ander de change processen messcherp te analyseren en alle verspilling eruit te halen. Zo kom je tot een lean change proces waar de klant weer enthousiast van wordt.

Servicedesk coördinator

De servicedesk is vaak het single point of contact voor een ondersteunende afdeling. Hoewel wij er bij Delftware in geloven dat ook een service manager als contactpunt zou moeten werken, neemt dit niet weg dat de servicedesk van essentieel belang is voor de beleving van de klant. Zij bepalen vaak of de klant een positief of negatief gevoel heeft van de ondersteunende afdeling. Delftware Consulting weet binnen zeer korte tijd pijnpunten binnen de servicedesk te benoemen om ze vervolgens vanuit een operationele rol weg te nemen.

Robert van der Gulik – Servicedesk coördinator

Robert heeft ervaring in het opzetten van internationale servicedesks waarbij hij de focus legt op de samenwerking. Moderne technieken laten afstanden verdwijnen en dagelijkse stand-ups zijn praktisch haalbare en een zeer effectieve middel om deze samenwerking te realiseren. Als gevolg van de verbeterde samenwerking nemen de openstaande meldingen snel af en kan de doorlooptijd van een melding drastisch omlaag.

Facilitair coördinator

Elsbeth Hamberg

Dienstverlening staat vaak centraal op facilitaire afdelingen, maar procesmatig werken vormt nog wel eens een uitdaging. Zeker wanneer de samenwerking wordt opgezocht met andere afdelingen merk je dat deze uitdaging te groot kan worden om van de samenwerking een succes te maken. Delftware consulting neemt facilitaire afdelingen bij hand en helpt ze dit procesmatig werken in te voeren op een manier waarbij dienstverlening centraal blijft staan.

Elsbeth Hamberg – Facilitair coördinator

Elsbeth is een échte veranderspecialist met de focus op mensen. Zij is in staat om gedragsveranderingen bij medewerkers te realiseren waarbij ze uit gaat van de kracht van de medewerker zelf. Vanuit deze positieve benadering weet zij afdelingen reuzestappen te laten zetten richting service excellence.

Wist u dat?

85% procent van de totale meldingen via selfservice een zeer gezond percentage is.

%

Hoeveel van de servicedesk meldingen wordt bij u volledig aangeleverd?